Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitby svatého Františka z Assisi

 

Sluneční píseň sv. Františka

Nejvyšší, všemocný a dobrý Pane, Tobě ať zní chvála,

čest i sláva a každé poděkování.

Tobě jedinému to vše patří, Pane

a žádný člověk není hoden

vyslovit Tvé jméno bez úcty k Tobě.

 

Buď chválen, můj Pane, všemi svými tvory,

zvlášť mým bratrem sluncem, kterým začíná den

a dává nám světlo. Je krásný, září velikým jasem

a je, Nejvyšší Pane, Tvým obrazem.

 

Buď chválen, náš Otče, sestrou lunou

a jasnými hvězdami, které jsi stvořil na nebi,

jsou jasné, drahocenné a krásné.

Buď chválen, bratrem svěžím větrem,

mraky a vzduchem,

dobrým i špatným počasím, které dáváš svým tvorům.

 

Buď chválen, Pane, naší sestrou vodou,

čistou, průzračnou a cennou,

která je tak potřebná k naší očistě

a pokorně nám slouží.

Ať Tě Pane chválí, náš bratr jasný oheň,

jeho moci se bojí černá tma,

on osvětluje noc, je příjemný, mocný a silný.

 

Buď chválen, můj Pane, naší sestrou, matkou Zemí,

která nás živí a slouží nám,

rodí pro nás různé plody, květy a trávu.

 

Buď chválen, náš Otče, těmi, kteří z lásky k Tobě

umí odpouštět, snáší nemoc a soužení,

šíří pokoj mezi lidmi a Ty jim dáš korunu slávy.

 

Buď chválen, můj Pane, naší sestrou tělesnou smrtí,

které neunikne nikdo z živých tvorů.

Ať nikdo nezemře v těžkém hříchu,

protože ti, kdo žijí podle Tvé svaté vůle

vejdou šťastni do věčného Života.

 

Chvalte a velebte mého Pána,

našeho všemocného Nejvyššího Boha,

Otce i Syna a Svatého Ducha,

vzdejte Mu bratři, čest a chválu,

děkujte a služte Mu s velikou skromností a pokorou.

 

 

 Kdosi

Kdosi mě oslovil                             a nepřehlédl mě

kdosi mě vzal sebou                      a měl z toho radost

kdosi se se mnou zastavil              a nestyděl se za mne

kdosi mi naslouchal                        a nedíval se na hodinky

kdosi se ke mě obrátil                     a nebyl netrpělivý

kdosi si nechal pomoci                   a neodmítl mě

kdosi mě potřeboval                        a byl jsem užitečný

kdosi mě vytáhl z bláta                    a nebál se umazat

kdosi mi ukázal směr                      a já jsem viděl, že tam je cesta

kdosi ve mě uviděl svého bratra     a zachoval se jako sám Kristus.

 

Někdo

Někdo se na mě usmál                   a dodal mi odvahu

někdo mě vyslechl                          a měl pro mě čas

někdo mě požádal o radu               a nechal se mnou vést

někdo mě poklepal na rameno       a podal mi ruku

někdo mi důvěřoval                         a bral mě vážně

někdo mě pohladil                           a objal mě

někdo mi ukázal hvězdy                 a dal mi květinu

někdo se stal mým bratrem           a projevil se jako sám Kristus.

 

 

Nenecháváš mne samotného Pane, nenecháváš mne jen sobě samotnému.

Nikdy mne neopuštíš, protože jsi vzal můj život do svého života.

Nenecháváš mne nikdy samotného. Jsi můj bratr, přítel, rádce i učitel.

Nenecháváš mne nikdy samotného, protože jsi se mnou uzavřel důvěrnou smlouvu.

Nenecháváš mne nikdy samotného, protože víš, že tě potřebuji, abych splnil své poslání.

Nenecháváš mne samotného i když na mne doléhá starost o mé bližní,

když těžko přijímám obtížnost, když je ve mně napětí, které přináší zodpovědnost.

Nenecháváš mne samotného, když na mne doléhá bolest.

Nenecháváš mne samotného, ale jdeš se mnou po cestách mých rozhodnutí.

Nenecháváš mne nikdy samotného, protože jsi se mnou spojený láskou.

 

 
 

 Archiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 121553
Měsíc: 2734
Den: 89