Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Modlitba za beatifikaci císařovny Zity

 

 

Modlitba manželů

 

Bože, náš nebeský Otče, skrze ponížení svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi vykoupil svět. Ten, který byl Králem, se stal služebníkem všech a daroval svůj život jako výkupné za mnohé, a proto jsi ho povýšil.
     Prosíme Tě, aby Tvá služebnice Zita, císařovna a královna, byla pozvednuta ke cti oltáře Tvé Církve. V ní jsi nám dal příklad neotřesitelné důvěry ve Tvou Božskou Prozřetelnost a příklad víry a naděje tváří v tvář soužení.
   Snažně Tě prosíme, aby se po boku svého manžela, blahoslaveného císaře Karla, stala Zita pro manžele příkladem lásky a věrnosti a pro rodiny průvodkyní po cestách pravé křesťanské výchovy. Ať ta, která za všech okolností otvírala své srdce potřebám druhých, zvláště chudých a potřebných, je pro nás všechny příkladem lásky a služby bližnímu.
       Dopřej nám na její přímluvu vyslyšení této naší prosby (zde vyslovte svou prosbu o milosti, které od Boha žádáte).
     Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

1x Otče náš, 3x Zdrávas, 1x Sláva Otci.

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako  v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
    

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
    

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
    

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
    

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
  jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

Imprimatur: 9.července 2009
† Mgr. Yves Le Saux, biskup z Le Mans (Francie)


    

Její Výsost císařovna a královna Zita

  Pokud bude prohlášena za blahoslavenou, stane se patronkou manželů a rodin, spolu se svým manželem bl. Karlem I.
    Prosme Boha za její beatifikaci (blahořečení) a případnou kanonizaci (svatořečení).

cisarovna-zita.jpg   

z.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Císařovna Zita v roce 1916    Boží služebnice Zita v roce 1980.

 

 

Modlitba k blahoslavenému císaři Karlovi

Blahkarel.jpgoslavený císaři Karle, Ty jsi ve svém životě přijal nesnadnou službu panovníka i tíživé úkoly jako pověření od Boha a svěřoval jsi všechno své myšlení, rozhodování a jednání Trojjedinému Bohu.
    Prosíme Tě, přimluv se za nás u Boha a vypros nám důvěru a odvahu i v nejtěžších situacích našeho života, abychom neklesali na mysli, ale abychom věrně následovali Krista.
    Vypros nám milost, ať jsou naše srdce přetvořena podle Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
    Pomáhej nám, abychom se soucitem a s odhodláním pomáhali chudým a potřebným a neohroženě usilovali o pokoj doma i ve světě. Ať naše životy v každé situaci s důvěrou vkládáme Bohu do rukou, abychom mu mohli patřit a k němu dojít jako Ty, skrze Krista, našeho Pána.
    Amen.

 

 

Modlitba k blahoslavenému Karlovi
    za český národ

Blahoslavený Karle z Domu Rakouského, náš císaři a králi, modlil ses ve vyhnanství do své smrti za český národ. Prosíme Tě, přimlouvej se nyní před Boží tváří za náš národ, aby nás Bůh osvítil Svatým Duchem a český národ se vrátil ke Kristu. Amen.

 

                 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Archiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 3
Celkem: 121551
Měsíc: 2735
Den: 91